firma w raju podatkowym  Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych.
Konta bankowe za granicą.
tel. +48 505 801 029
ssis.corporation@gmail.com
anonimowość właścicieli spółki zagranicznej
  Home   Anonimowość Beneficjentów rzeczywistych (właścicieli firm) w oazach podatkowych

Anonimowość Beneficjentów rzeczywistych
(właścicieli firm zagranicznych) w oazach podatkowych

Niekiedy Beneficjentom rzeczywistym (UBO - Ultimate Beneficent Owner) - właścicielom firm w oazach podatkowych zależy na zachowaniu anonimowości i nie ujawnieniu swojego nazwiska w dokumentach założycielskich spółki. Poza tym, wyeliminowanie polskich podatników ze spółki chroni beneficjenta rzeczywistego przed skutkami Ustawy CIT.

Serwis nominowany (dyrektor nominowany / udziałowiec nominowany / wspólnik nominowany) firmy w oazie podatkowej - to rezydenci podatkowe krajów trzecich, które według dokumentów założycielskich są udziałowcami i organem zarządzającym w firmie offshore, co zapewnia rzeczywistemu właścicielowi spółki całkowitą anonimowość, gdyż w tym wypadku nie figuruje on w dokumentach założycielskich.

Udziałowca i dyrektora nominowanego przydziela Agent Rejestrowy w trakcie rejestracji spółki. Serwisanci nominowani nie mają kontaktu ze spółką ani dostępu do dokumentacji spółki, nie dysponują żadną informacją o działalności spółki oraz jej kontach, są oni pozbawieni jakiejkolwiek możliwości nadużywania swojej pozycji. Gwarantem bezpieczeństwa Beneficjenta rzeczywistego jest licencjonowany Agent Rejestrowy - kancelaria prawna, współpracująca z osobami, świadczącymi serwis nominowany i zapewniająca przestrzeganie reguł i dobrych praktyk.

Przy rejestracji spółki w oazie podatkowej dyrektor nominowany podpisuje Pełnomocnictwo Ogólne (POA) na imię właściciela spółki (lub inną wskazaną przez właściciela osobę), upoważniające go do podjęcia wszystkich decyzji w imieniu spółki, również w sprawie otwarcia kont bankowych. Może być również wydane Pełnomocnictwo Szczególne - upoważnienie do reprezentowania w konkretnych czynnościach.

Właściciel spółki (Beneficjent rzeczywisty) może w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie udziałowca lub/i dyrektora nominowanego.

Cena usług serwisanta nominowanego jest uzależniona od kraju jego rezydencji, w tej kwestii prosimy o kontakt na email: ssis.corporation@gmail.com

raje podatkoweRekomendujemy także przeczytać: 

Zadaj pytanie

S&S International Corporate Services LLC

1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA

Tel. / Fax +1 307 222 4950

Przedstawiciel w UE: tel. (WhatsApp; Telegram): +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of

raje podatkowe 1  raj podatkowy 2   raj podatkowy 4  raj podatkowy 3  raj podatkowy 5

firma w raju podatkowym

Kontakt 

Rejestracja i sprzedaż spółek  sitemap   Copyright 2022-2023 r