firma w raju podatkowym  Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych.
Konta bankowe za granicą.
tel. +48 505 801 029
ssis.corporation@gmail.com
raje podatkowe
  Home   Co trzeba wiedzieć o prowadzeniu spółki offshore

Co trzeba wiedzieć o prowadzeniu spółki zagranicznej w strefach offshore

Spółka offshore (spółka zagraniczna zarejestrowana w strefie offshore) może prowadzić wszelką działalność dozwoloną prawem w dowolnym kraju, oprócz kraju rejestracji.

Właścicielem spółki offshore (IBC - International Business Company) może być osoba fizyczna lub prawna,

Dyrektorami i udziałowcami IBC mogą być osoby fizyczne lub prawne.

Prowadzenie działalności w takich dziedzinach jak: wymiana walut, operator płatności, bankowość, ubezpieczenia, usługi brokerskie itd. wymaga licencji.

Nazwa spółki offshore powinna być sprawdzona na powtarzalność lub podobieństwo w rejestrze zarejestrowanych przedsiębiorstw. Nazwa spółki offshore nie może zawierać wyrazów: Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, Municipal, Royal, Trust Company, Trustee Company i inne słowa lub frazy, mające podobne znaczenie.

Przy korzystaniu z serwisu dyrektora nominowanego i akcjonariusza nominowanego rzeczywisty właściciel firmy offshore nie figuruje w dokumentach spółki i nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości.

Firma zagranicznamoże być zarejestrowana w dowolnym języku (pod warunkiem przedłożenia wersji w języku angielskim).

Spółka zagraniczna może posiadać siedzibę poza krajem rejestracji.

Firma offshorenie podlega opodatkowaniu z tytułu zysków z działalności prowadzonej poza krajem swojej jurysdykcji.

Zabronione jest prowadzenie działalności na terytorium kraju rejestracji, a także nabycie tam nieruchomości.

Wymagany jest lokalny adres rejestrowy (udostępnia Agent Rejestrowy). Zabronione jest świadczenie usług udostępniania adresu rejestrowego dla innych firm.

Spółki ze strefy offshore są zwolnione z obowiązku przeprowadzenia audytu, prowadzenia księgowości, sporządzenia rocznych zeznań podatkowych i przygotowania rocznych sprawozdań finansowych.

Wymagany jest co najmniej 1 dyrektor, bez obowiązku stałej rezydencji. Dozwolone jest rejestrowanie osób prawnych w charakterze dyrektorów. Funkcje Dyrektora i Udziałowca firmy offshore może pełnić ta sama osoba.

Wfirmach offshore wymagany jest przynajmniej 1 akcjonariusz. Rejestr udziałowców jest zamknięty i nie jest udostępniany osobom trzecim. Podczas gdy część lub wszyscy akcjonariusze są udziałowcami nominowanymi, ostateczna własność beneficjalna udziałów nie jest zadeklarowana władzom w offshore.

Walne zgromadzenia akcjonariuszy oraz/lub zebrania dyrektorów mogą odbywać się w dowolnym kraju (mogą to być inne strefy offshore) w dowolnym czasie z możliwością prowadzenia ich za pośrednictwem pełnomocnika.

Otwarcie rachunku bankowego za granicą - oddzielny serwis, który może zamówić jak spółka, tak i osoba prywatna.

Dokumenty założycielskie spółki zagranicznej wymagają legalizacji w innych krajach poprzez poświadczenie klauzulą apostille(?)Na mocy Konwencji Haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie., którą wydaje organ notarialny w trakcie rejestracji spółki offshore.

raje podatkoweRekomendujemy także przeczytać: 

Zadaj pytanie

S&S International Corporate Services LLC

1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA

Tel. / Fax +1 307 222 4950

Przedstawiciel w UE: tel. (WhatsApp; Telegram): +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of

raje podatkowe 1  raj podatkowy 2   raj podatkowy 4  raj podatkowy 3  raj podatkowy 5

firma w raju podatkowym

Kontakt 

Rejestracja i sprzedaż spółek  sitemap   Copyright 2022-2023 r